TOOTE TAGASTAMINE

 

TOOTE TAGASTAMINE

 

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul, v.a. lepingu osas, mille esemeks olev kaup on valmistatud a) arvestades ostja isiklikke vajadusi või b) ostja esitatud tingimuste kohaselt.

 

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

 

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

 

Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus ühepoolselt alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele. Veebipood teavitab ostjat esimesel võimalusel summast, mille võrra tagastatavat tasu vähendatakse.

 

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vormi leiab siit: taganemisavaldus ning saata see e-posti aadressile hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

 

Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

 

Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

 

Ostja peab tagama, et tagastatav kaup on originaalpakendis, originaalmarkeeringus ja samas komplektsuses nagu kauba väljastamisel. Kaup, mis on ostjale saadetud osadeks võetuna, peab tagastamisel olema samuti osadeks võetud ning pakendatud samamoodi nagu kauba väljastamisel ostjale. Ostja tagab, et kauba pakend on rikkumata, st juhul kui kauba pakendit on võimalik avada seda rikkumata, peab ostja selle selliselt ka avama. Ostja kohustub mitte eemaldama tagastatava kauba seisukorra kaitsmiseks paigaldatud esemed (sh kaitsekilesid), v.a. juhul, kui selliste esemete eemaldamine on vältimatult vajalik kauba olemuse, omaduste ja toimimisega tutvumiseks.

 

NB: Ostja vastutab tagastatava kauba eest seni, kuni nimetatud kaup on jõudnud Veebipoeni. Palun veenduge, et kaup oleks pakendatud selliselt, et see ei saaks transpordi käigus viga.

 

Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

 

Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

 

Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

 

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda lepingust tulenevate vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda muuhulgas ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

 

 

 

 

 

Toode edukalt lisatud ostukorvi!